Majorstuen Skole

  • Sted: Majorstuen, Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Areal: 6750 m2
  • Status: Ferdigstilt 2014

Majorstuen skole ble bygget i 1908. Skolen har i dag ingen tydelig hovedatkomst, og mangler lovlig kjøreadkomst. Uteanlegget består av en indre og ytre skolegård uten forbindelse med hverandre. Det har vært et overordnet mål å få utearealet bilfritt, knytte de to uteområdene sammen, samt å bevare det historiske preget i indre skolegård.

En ny og mer annonsert hovedadkomst til skolen anlegges fra Colosseum Torg, hvor det blir en trafi kksikker gangvei som ender i den nye hellelagte forplassen. I indre skolegård legges det ut en “løper” av myk, lys gummiasfalt som samler lekeutstyr, benker, eksisterende trær og fonteneskulptur. Uterommet skal være åpent og rolig, der de store lindetrærne får prege området.