Linkmasta reguleringsplan

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Smeby Eiendom / Moe Dalen
  • Areal: 13 300 m2
  • Status: Reguleringsplan 2009

Risør trenger flere sentrumsnære leiligheter. Linkmasta er en omregulering av et eldre regulert næringsområde som har blitt liggende uutnyttet. På vegne av  Smeby Eiendom er det utformet en reguleringsplan for 28 leiligheter i to etasjer, fordelt på seks bygg.

Leilighetsbyggene følger terrengets fall mot sydvest, slik at gode solforhold ivaretas. Eksisterende landskap, med vakre furutrær og svaberg beholdes i fellesområder og så nær huskroppene som mulig. Det lille feltet med denne type leiligheter har blitt meget godt mottatt i markedet og har tilført Risør en ny type boliger.