Kvernveita Park

  • Sted: Brumunddal
  • Oppdragsgiver: Ringsaker Kommune
  • Areal: ca. 2000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2016

Kvernveita er et kulturminne i Brumunddal. Kanalen var opprinnelig 2 km lang, med vanntilførsel fra Brumunda. Dette var grunnlaget for mange bedrifter som hentet energi herfra på 1800tallet. I dag blir ikke vann fra elva ledet hit lenger, og det er bare bruddstykker av Kvernveita tilbake. Ringsaker Kommune ønsket å reetablere en liten del av Kvernveita som et samlingssted i sentrum, å tilbakeføre vannet i veita og med et nytt parkanlegg.

Vi har vektlagt å utforme et anlegg som hekter seg på Brumunddal sentrum, med gode universelle tilkomster, tydelige stiforbindelser og hyggelige sitte- og oppholdsplasser.  Parkanlegget har enkle, robuste virkemidler og trevirke som gjennomgående materiale. Kvernveitas historiske vannspeil er nå tilbake i et ca 80m strekk. En skjermvegg i tre og nyplanting av kirsebærtrær avslutter veita mot nord med en oppholdsplass. Utformingen er inspirert av gamle foto av veitas vaskeplasser og slik gjenskapes litt av det gamle miljøet i Kvernveita.