Kastellet Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: DivA arkitekter
  • Status: Ferdigstilt 2004

Kastellet skole skal være kommunens modell for morgendagens skoler, tilpasset nye arbeidsformer inne og ute. Byggenes enkle og lette arkitektur har inspirert til utforming av enkle uterom, der omkringliggende natur som form eller materialuttrykk har fått prege området. Tomtens markerte fall fra nord mot syd bidrar med rytme og sprang i forløpene, og skaper små og store utfordringer for aktive barn. Store, enkle detaljer gir renhet og kjente ting i en ukjent sammenheng skaper forventninger.

Utearealene har ofte en bevisst flertydighet, barna vil selv finne ut av hvordan de kan brukes. På inngangsplassen har samtlige førsteklassinger satt sine spor med håndavtrykk i betong.

1. premie, prosjektkonkurranse 2001
RIBA International Awards 2006
Oslo bys arkitekturpris  “hederlig omtale”  2009