Jessheim Miljøgateprosjekt

  • Sted: Jessheim
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen Akershus
  • Samarbeidspartner: Scandiaconsult AS
  • Areal: 15 500 m2
  • Status: Ferdigstilt 2001

Prosjektet er et miljøgateprosjekt og omfatter tre sentrale gater i Jessheim. Tiltaket går ut på å bedre legge til rette for fotgjengere og syklister uten at tilgjengelighet og handelsliv skal lide.

Et mål for arbeidet har vært å bedre tilgjengeligheten for blinde og svaksynte, samt å utbedre tettstedets omgivelser ved planting av gatetrær, ryddig materialbruk og utstyr.