Hytte på Skåtøy

  • Sted: Kragerø
  • Oppdragsgiver: Nils Krogsrud
  • Areal: 3000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2008

Hytta er plassert på en naturlig terrasse ca 8 meter over sjøen. Fra brygge til hytte er det anlagt en betongsti som følger terrenget og slynger seg opp i naturlige søkk i svaberget. Skorter i fjell er fylt med jord og plantet med stedsegne planter som lyng, kaprifol og villroser.

Flate bruksplener er anlagt skjermet bak koller, skjermet fra sjøen. Fjellknatter er rensket. Tomteopparbeidingen skjedde etter enkle skisser og mange befaringer på stedet med eier, utførende byggmester og gartner.