Hovin Borettslag

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Hovin Borettslag
  • Areal: 6100 m2
  • Status: Ferdigstilt 2008

Hovin borettslag er et av de største borettslagene i Oslo med 700 leiligheter. Området har barnehage, vaskeri og butikk. Borettslaget har frodige omgivelser med plener og mange store trær, men ønsket å oppgradere inngangssonene, lage møteplasser/oppholdsplasser og ruste opp arealet foran butikken.

54 inngangssoner har fått en skiferbelagt plass med sittebenk, staudebed, et prydtre og omkranset av vintergrønn hekk av barlind. Skiferdekket er kantet med en bred, ikke-avvisende kantstein i rødlig granitt, som gjør at de løfter seg litt over asfaltdekket. De fleste inngangssonene har også fått sykkelparkering. Plassen foran butikken er rustet opp med skiferplass med benk, plantefelt med trær og ordnede p-plasser. Det er plantet inn mye ny vegetasjon. Det mest synlige er nok den omkransende beplantningen av 200 fuglekirsebærtrær.