Hokksund Ungdomsskole

  • Sted: Hokksund
  • Oppdragsgiver: Øvre Eiker Kommune
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter
  • Areal: 7500 m2
  • Status: Ferdigstilt 2012

Bygget legges mot nordøst for å få et best mulig og solfylt uteareal for elevene i sydvest. Det etableres en 3 deling av tomta fra syd til nord:
– den grønne delen med ballplasser og aktiviteter i parkmessig omgivelser
– forplassen med en sentral løper fra busstopp/ drop off, opp mot hovedinngangen og gjennom bygget
– trafikkarealet i nord

Et tosidig sitteamfi i orange gummiasfalt skaper mulighet for opphold og undervisning i større og mindre grupper. Eksisterende vegetasjon ligger i tomtegrensen og søkes bevart i størst mulig grad.

1. premie prosjektkonkurranse 2009