Haukerød skole

  • Sted: Sandefjord
  • Oppdragsgiver: Sandefjord kommune
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter
  • Areal: 16 700 m2
  • Status: Ferdigstilt 2014

Skolen omkranses av en vegetasjonsvegg, bestående av eksisterende trær og ny vegetasjon. Trærne danner rammen for skolegården. Området innbyr til lek, sansing, opphold og læring.

Skolens uterom er strukturert ved: Vegetasjonsrammen, Skolegården i lysningen og Samlingssonene. Skolegården er lett tilgjengelig flere kanter. Inngangene knytter seg opp til den øvrige infrastrukturen, og er lett tilgjengelig som parkområde og møtested for byens øvrige borgere.

1. premie i prosjektkonkurranse 2010