Hasle Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: FuthArk Arkitekter AS
  • Areal: ca. 22 daa
  • Status: Forprosjekt og kravspek.

Hasle skole skal utvides til en fireparallell barneskole. Hovedbygget samt en paviljong skal bevares. Tomten ligger i enden av Lille Tøyen hageby og grenser mot Økernveien i nord. Det er en rekke bevaringsverdige trær på tomta i form av større enkelttrær og trerekker mot tre av de tilgrensende gatene. Bymiljøetaten ønsker at en 7 ‘er bane etableres på tomten. Prosjektet ligger innenfor den tette byen og har derfor et minimum med parkeringsplasser, med prioritering av syklende og gående.

Skolegården er organisert med en grønn ramme rundt som forsterkes med supplerende vegetasjon. Den deles inn i soner for ulike aktiviteter: akebakke, utendørs klasserom, parcour, klatrelek og fotballbane. Høydeforskjeller tas opp i sittekanter og den eksisterende paviljongen gjenbrukes til bl.a huskestativ. Syd på tomta, mellom det eksisterende bygget og en ny gymsal, etableres det en plass for større arrangementer. Overvannet vil bli synlig på tomta gjennom en åpen renne, regnbed og vadi. Skolen vil ha 34 % organisk og permeabelt dekke.