Hammer Skole

  • Sted: Lørenskog
  • Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter AS
  • Areal: 5200 m2
  • Status: Forprosjekt 2010

Skoletomta ligger landlig til i et vakkert jordbrukslandskap. Det bølgete landskapet med grønne jorder skrår ned mot sørvest. Bygningene legges lavt i terrenget og underordner seg det viktige kulturmiljøet og kirken i nærmiljøet. Mellom bygningene kommer det grønne landskapet inn og slik flingerflettes bygg og landskap. Nybyggene trekkes litt bort fra eks bygningsmiljø, slik at disse skal få nødvendig rom rundt seg. Grøntstrukturen i området styrkes og understreker landskapet.

Det er ulike soner for aktiv utfoldelse og for roligere aktiviteter. Det er lagt vekt på å skape attraktive og spennende aktiviteter for ungdommene med ulike behov og ferdighetsnivå. Det legges opp til mange og varierte sittemuligheter og hvert årstrinn har sitt private uteareal som kan benyttes til uteklasserom.

1.premie i prosjektkonkurranse 2009