Gregers kvartal

  • Sted: Oslo kommune
  • Oppdragsgiver: USBL
  • Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter AS
  • Areal: ca 15 daa
  • Status: Under bygging

Prosjektet er lokalisert på Løren i Oslo og omfatter private utearealer, barnehage, et nytt offentlig torg i Lørenvangen og en ny sykkelvei med fortau langs Alnabanen.

Det har vært et viktig prinsipp i prosjektet at overvann skal forsinkes og fordrøyes lokalt og benyttes som et trivselsskapende element i form av større plantefelt, renner og regnbed. Som vist i landskapsplanen, vil gårdsrommet bli et grønt og frodig samlingspunkt for beboere og besøkende, med lekearealer og oppholdsområder. Pergolaen, som ligger sentralt i gårdsrommet, vil bli et viktig og romskapende element både for gårdsrommet og barnehagen. Det nye torget i Lørenvangen vil bli en grønt og frodig møteplass med store regnbed og plantefelt, mulighet for uteservering, samt aktiviteter og oppholdsområder. Torget vil også bli en viktig forbindelse mellom Lørenveien, den nye sykkelveien og eksisterende gangbro over Alnabanen til boligområdet Krydderhagen.

Utfordringer i prosjektet har blant annet vært å løse de mange offentlige og private behov på et relativt lite areal som skal fremstå som attraktivt, funksjonelt og innbydende, samtidig som man skal sørge for at plasskrevende kjøretøy som brannbiler og renovasjonsbiler slipper til ved behov.