Grefsen Ungdomsskole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: Arkitektkontoret Gasa AS
  • Areal: 6600 m2
  • Status: Forprosjekt, kravspek. 2010

Grefsen videregående skole skal endres til å bli en ungdomsskole for 420 elever. Byggene på skolen ligger spredt og skaper 4 ulike og definerte uterom; Skolegården, Hagen, Atriet og Torget.

Hovedidéen er å skape god og universell sammenheng og sirkulasjon mellom de 4 ulike uterommene. Dette gjelder bl. a. romlighet, opplevelser, gangtrafikk, funksjoner og aktivitet. En viktig forutsetning for sammenheng og sirkulasjon er et gjennomslag i bygg 1.

I Skolegården er det plass til aktivitet og opphold, ballspill, lek og store forsamlinger. Hagen beplantes med fruktrær og bærbusker og tilbyr aktivitet knyttet til dyrking og høsting og opphold i grønne omgivelser. En gangvei slynger seg diskret mellom trærne og skaper universell forbindelse fra Skolegården og Bjerkealléen, gjennom Hagen til Atriet. Atriet er et skjermet, intimt, rolig rom med gressflater og tredekke, egnet til læring, lekser, lunsj, samtale og hvile. Torget åpner seg mot Morellsvei og danner universell forbindelse til Atriet. Torget er et sammensatt rom hvor flater og nivåforskjeller muliggjør ballspill, skating og annen fysisk aktivitet, adskilt fra biltrafikk.