Gjerdrum Ungdomsskole

  • Sted: Gjerdrum
  • Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune
  • Samarbeidspartner: Kristin Jarmund Arkitekter AS
  • Areal: 34 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2009

Skoletomta ligger i et svakt hellende terreng mot sydvest. Syd for tomta ligger ravinelandskap med åser i horisontene. Spor av det tidligere ravinelandskapet preger også skoletomta, med svakt bølgende terreng.

Hovedkonseptet består i å skape:
– en sentral vrimlesone i syd, med naturlige og oversiktlige adkomstsoner
– stiliserte raviner i blomstereng

Bygget legges med ryggen mot nord og åpner seg mot idrettsanlegg og utsynet i syd. Ravinelandskapet stiliseres, forsterkes og trekkes inn i bygget via ”trebryggene”. Ravinene danner nedsenkede landskapsrom med ulike aktivitetstilbud.

Statens byggeskikkspris 2010
1. premie i arkitektkonkurranse 2007

Foto: Rolf Estensen, Jiri Havran, Dagrun Agnethe Ødegaard, Østengen & Bergo