Gauldal Skole og Kultursenter

  • Sted: Støren
  • Oppdragsgiver: STFK, Midtre Gauldal kommune og Skanska Norge AS
  • Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter / Solem Hartmann AS
  • Areal: 40 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2011

Videregående skole, ungdomsskole og kulturhus bygges med tilknytning til eksisterende idrettshall. Adkomst og forplass etableres mot nord. Høydeforskjellene ved adkomstpartiet utnyttes til å lage et sitteamfi, delvis i støren granitt og delvis som et grønt amfi. Der bygget har glassfasader mot nord, etableres grønne lunger. Uterom for øvrig etableres mot sør.

Det etableres egne utearealer for ungdomsskolen og for videregående skole som knyttes sammen i et overgangsareal/fellesområde. I tillegg er det i ytterkantene av tomta fellesområder for sportsaktiviteter, som kan benyttes av alle. Det legges opp til mange og ulike sittemuligheter rundt hele bygget. Parkeringsarealene terrasseres og skjermes mot skolen med en grønn skjerm.