Gamlegata

  • Sted: Brumunddal
  • Oppdragsgiver: Ringsaker kommune
  • Areal: 4 daa
  • Status: Forprosjekt

Etter oppdrag fra Ringsaker kommune har Østengen & Bergo AS utarbeidet et forprosjekt for en oppgradering av Gamlegata i Brumunddal. Gamlegata er en gate av eldre karakter, og ligger innenfor hensynssonen for bevaring av kulturmiljø.
Intensjonen med opprustningen av Gamlegata er å gjenskape den «gamle idyllen». I prosjektet fokuserer vi på å videreføre det nostalgiske preget gata har, med en helhetlig og historisk drakt, hvor målet er at Gamlegata blir en gate folk oppsøker, med småbutikker, servering og et myldrende gateliv. Dette gjøres ved å bygge gata med tradisjonelle historiske materialer og med et fokus på et helhetlig grep med god linjeføring. Et av hovedelementene i prosjektet er en gjennomgående løsning for beleggvalg i gateprofilen som skaper en oversiktlig soneinndeling for både gående og kjørende. Valg av materialer på belegg og utstyr, samt vegetasjonsbruken skal stå i stil med den eldre trehusbebyggelsen og fremheve det nostalgiske preget.