Frogner Skole og Idrettsanlegg

  • Sted: Sørum
  • Oppdragsgiver: Sørum kommune/Betonmast
  • Samarbeidspartner: L2 arkitekter, Arkitema og Arkitekt Terje Rørby
  • Areal: Ca. 68 daa
  • Status: Ferdigstilt høst 2017

Frogner 1-10. skole med idrettsanlegg er del av et større utbyggingsprosjekt i Frogner sentrum som i tillegg til skole omfatter kultursal og bibliotek, idrettshall, teknisk bygg og ombygging av eksisterende svømmehall. Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn, som alle ferdigstilles i 2017.

Frogner ligger i et karakteristisk ravinelandskap med bølgende bakker og markante daler som skråner ned mot elva Leira. Ravinelandskapet er utgangspunktet for utformingen av nye Frogner skole. Byggene plasseres med ryggen inn i det skrånende terrenget og skaper en fin overgang mellom det øvre nivået med Frogner sentrum, og dalen med aktiviteter og nærmiljøanlegg. Dalbunnen holdes fri for konstruksjoner og byggverk og det grønne daldraget får ligge åpent og fritt. Dalen gjenvinner sin historiske karakter, ved et lavpunkt i bunnen som leder overvann ut i Leira.

Uterommene etableres som en kombinasjon av et sammenhengende asfaltdekke og store grøntområder. Aktivitetsområdene organiseres delvis i arealer for aldersdifferensiert lek og delvis i felles aktivitetsområder, med bl.a. ballspill, hinderløype, akebakker, skating, etc. Området får en ny kunstgressbane i tillegg til balløkke, sandvolleyballbane, basketbane og en fleksibel gummiflate. I tillegg kommer amfier og sitteplasser, arboret, dyrkningshage, bålplass og realfagsrelatert læring som tar for seg fiskene i Leira.