Fredrik glads gate

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Sameiet Fredriks Gladsgate 21
  • Areal: 800 m2
  • Status: Ferdigstilt 2000

I den åpne skrånende bakgården utnyttes terrenget til å forme to ovale terrasserte parkrom til opphold og lek. Nærmere huset danner skiferdekkete flater en gårdsplass til allsidig bruk. Takvannet ledes til grøntarealene og reduserer behov for vanning.