Fredensborg

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Fredensborg borettslag
  • Status: Ferdigstilt 2004

Utgangspunktet var to små og skyggefulle gårdsrom med et stort funksjonspress i forhold til sykler og søppelhåndtering. Utfordringen har vært å skape et funksjonelt gårdsrom og samtidig skape et rom for opphold og lek. Dette ble løst ved å slå de to gårdsrommene sammen til et rom, og ved å bygge et sentralt motiv, en stålpergola, som ivaretar funksjoner som sykler og søppel.

Pergolaen er samtidig med på å binde de to rommene sammen. På grunn av plassmangel er vegetasjonen bygget opp tredimensjonalt: planter danner vegger og tak i rommet ved at de klatrer på wire som er spent opp i pergolaen og på tvers av rommet mellom byggene.