Føyka/Elvely Utviklingsplan

  • Sted: Asker sentrum
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Arkitekt for bygg: Dyrvik Arkitekter AS
  • Areal: 150 000 m2
  • Status: Prosjektkonkurranse 2011

Byparken er det bærende elementet i forslaget, med sammenhengende grøntområder og åpne vassdrag som forsterker den grønne karakteren. Bebyggelsen knytter seg mot sentrum i nord og i sør og baneanleggene danner en avslutning av bebyggelsen mot vest. Matcharenaen og innbyggertorget danner en funksjonell og arkitektonisk enhet, et kraftsentrum.

Et ringveisystem knytter seg til dagens vegløsning rundt sentrum og sluttfører dermed et enkelt trafikalt hovedgrep. Langs Askerelva og Drengsrudbekken er det gode turstier som er forbundet med strategiske stier gjennom parken og en rundløype rundt hele parken. Gangveiene er universelt utformet og lagt til rette for tur, jogging og sykling. Askerelva er åpnet med terskler og større vannspeil slik at den kommer til rette i landskapet.