Fornebulandet Overordnet landskapsplan

  • Sted: Fornebulandet, Bærum
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune, Oslo kommune og Statsbygg
  • Arkitekt for bygg:
  • Areal: 4.000.000 m2
  • Status: Landskapsplan 2000

Som ledd i planleggingen av nye Fornebu ønsket oppdragsgiver å få utarbeidet en overordnet landskapsplan for terrengforming og vegetasjonsreising for hele området. Planen belyser ulike alternativer med hensyn til mengde overskuddsmasser, samt konsept for vegetasjonsbruk. Planen ble vedtatt som premiss for reguleringsarbeid på Fornebulandet.