Formidlingsplass Odderøya

  • Sted: Odderøya, Kristiansand
  • Oppdragsgiver: Kristiansand Kommune
  • Areal: ca. 6,9 daa
  • Status: Parallelloppdrag

Odderøya skal finnes, og forstås. En forbindelse skal synes fra byen, og gis en karakter,
en gjenkjennelig utforming. Odderøya er først og fremst maritim og militær historie,
men samtidig en sjøvendt friluftsjuvel, som bør benyttes enda mer. Odderøya er store
kultur- og konsertopplevelser, og byutvikling. Alt dette ønskes formidlet, på enkelt og
slående vis. Men først må vi finne Odderøya.

Landskapsbehandlingen har hatt til hensikt å rydde opp i trafi kkforhold, legge til rette
for gode ganglinjer og hyggelige oppholdsarealer. Den militærhistoriske bakgrunnen
ligger til grunn for landskapets fremtidige karakter.

Med periskopene har vi ønsket fremheve Odderøyas inngangsparti på en markant
skulpturell, og samtidig overraskende måte. Disse skal fungere som en levende
inngang og et visuelt sentrum for øyens historiske arv og identitet for store og små.