Fjerdingby utviklingsplan

  • Sted: Fjerdingby, Rælingen Kommune
  • Oppdragsgiver: Rælingen Kommune, JM Norge, ØIE Eiendom
  • Arkitekt for bygg: Dyrvik Arkitekter AS
  • Areal:
  • Status: Mulighetstudie 2008 og 2009, Skisseprosjekt 2012

Østengen & Bergo har jobbet med Fjerdingby sentrum i flere perioder, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter. Med utgangspunkt i stedets kvaliteter har vi utviklet et sentrum som forbinder Marikollen og Øyeren gjennom et langstrakt grøntdrag med ravinepark og torg, og utsikt til hoppbakken og Øyern.