Festplassen Lørenskog

  • Sted: Lørenskog Kulturhus
  • Oppdragsgiver: L2 Arkitekter AS/ Steen & Strøm
  • Areal: 1800 m2
  • Status: Ferdigstilt 2011

Eksisterende Tonsenhagen skole skal bygges ut og dette medfører en restaurering av utearealene. Skolens utearealer var ikke universelt utformet verken med tanke på gangveier, lekearealer eller inngangsparti.

Prosjektet omfatter detaljplanlegging av Festplassen i tilknytning til det nye sentrum i Lørenskog. Prosjektet er gjort i samarbeid med L2 arkitekter som også har tegnet bygget som ligger rundt en møteplass og et vakkert og urbant byrom.

Huset rommer kino, forestillingssaler og bevertningssteder. Plassen og bygget blir universelt tilgjengelig og tilrettelagt for alle. Material- og fargevalg er nøye avstemt. Hovedmaterialet er granitt. Urnen er spesialdesignet for prosjektet. Fontenen springer opp av belegget med vannsøyler. Trapper langs den lange glassfasaden skaper god kontakt mellom inne og ute og tilbyr sitteplasser med utsikt. Grønne vegger dannes av villvin på espalier.

Belysning er et viktig element, Festplassen vil bli mye brukt på kveldstid. Innfelt lys i trappetrinnene definerer de buede linjene på plassen. Belysning i dekket på fontenene skaper vakkert lysspill i vannet. Det benyttes effektbelysning både på vegetasjon og på fasaden.

Oppgaven har gått ut på å skape gode og varierte utearealer for de ulike aldersgrupper og behov samt tilrettelegge for alle brukere.  Store flotte furutrær på tomta er bevart så langt det har vært mulig. Høydeforskjeller utnyttes til sittekanter og amfi. Utformingen støtter opp under bygningsmassens struktur og danner «forhager»  med ulike aktiviteter.