Ersfjord Senja

  • Sted: Senja
  • Oppdragsgiver: SVV Turistveiprosjektet
  • Areal: 2800 m2
  • Status: Forprosjekt og byggeplan 2012

Berg kommune jobber med å sikre området som statlig friluftsområde og gjennom det søke midler om etablering av p-plass. I den forbindelse har Statens Vegvesen ved Turistvegprosjektet engasjert oss til å vurdere alternative muligheter for plassering av p-plasser.

Kommunen har anslått et behov for ca. 30-40 p-plasser. På fine sommerdager er det opp mot 60 biler som står parkert langs veien og på gressletta ned mot stranda. Dette medfører kaos og stor slitasje på sårbar vegetasjon. Dersom vegetasjonen blir ødelagt, vil sand blåse inn på veien.

Parkerte biler langs veien vil redusere naturopplevelsen. Vi har laget en enkel analyse der forskjellige lokaliseringer har blitt vurdert. Analysen ender opp i en anbefaling om plassering og utforming av p-plassen i det minst eksponerte alternativet, der det er den minst verdifulle naturtypen. Anbefalt løsning omfatter parkeringsplass bak en eksisterende sanddyne. Det legges vekt på at p-plassen slutter seg til sandddynens opprinnelige form uten å gjøre inngrep. Løsningen gir plass til totalt 53 plasser inkl HCP.