Ensjøbyen Fremtidsvisjon

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo kummune, EBY
  • Arkitekt for bygg: n/a
  • Areal: 12 000 m2
  • Status: Skisseprosjekt 2006

Ensjøbyen er en av det fremtidige Oslos største nye bydeler. Her skal det i løpet av de neste 10-20 årene bygges flere tusen nye boliger kombinert med næring. I dag er området preget av gamle industribygninger, lagerhaller og bruktbilforhandlere.

Vi har utarbeidet en fremtidsvisjon som viser hvilke planlagte områder som skal bygges ut de nærmeste årene. Planen tar utgangspunkt i VPOR (veiledende plan for det offentlige rom, PBE 2006). VPOR har vært en viktig premiss for det arbeidet vi har gjort. Vi har fokusert på helheten og sammenhengen mellom de ulike områdene: hvordan de knyttes sammen av grønne parkdrag, turveier, sykkelveier, bilveier, torg og plasser.

Ensjø Torg vil bli det viktigste knutepunktet i Ensjøbyen. Skissene viser forslag til hvordan området kan utformes for å oppnå kvaliteter som gjør dette til et godt sted å være; både for beboere i fremtidens Ensjøby og for de som reiser til og fra Ensjø i andre ærend.