Colosseum Torg

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Bydel Frogner/Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: Norconsult
  • Areal: 1800 m2
  • Status: Ferdigstilt 2018

Ungdommer har i lang tid foreslått et skateanlegg på Colosseum Torg og Bydelsutvalg Frogner har i lang tid jobbet for å få dette til. I samarbeid med Undervisningsbygg ble det bestemt at det skulle lages et prosjekt der torget ble fornyet med et høykvalitets skateanlegg, samt parktilbud til alle.

Plassen ligger solfylt til i et travelt område, med en ungdomsklubb i det østre hjørnet. Den viktige diagonale gangveien fra Sørkedalsveien til Essendrops gate opprettholdes og oppgraderes med belegg av granittheller.
Skateanlegget plasstøpes i betong og ligger noe trappet opp fra plassen pga konstruksjoner i bakken. Prosjektet legger til rette for varierte og gode sitte- og oppholdsplasser, noen nær skateparken, og andre mer beskyttet fra aktivitetene. Plassen rammes inn av en parkmessig opparbeiding med trær, busker og stauder, som skaper frodighet, farge og avstand til biltrafikken. De organisk formede granittkantene rundt plantefeltene avdekkes med benkeseter i tre – noen med rygg – for varierte sitteplasser.