Bystranda

  • Sted: Kristiansand
  • Oppdragsgiver: Selvaag Pluss / Kruse Smith
  • Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter
  • Status: Ferdigstilt 2008

Bystranda er et av totalt 6 nye boligkvartaler i Tangen, attraktivt beliggende mellom Bystranda og Otra. Kvartalene har friområde i vest, og gatetun i nord og sør og kjøreadkomst i øst. Tvers gjennom alle kvartalene er det en midtakse som er regulert til offentlig gangvei.

Gårdsrommet er 2-delt, liggende på hver side av gangveien. Hagen har universell adkomst fra midtaksen og fra slissene mellom blokkene. Hagene er skjermede, hver delt inn i overlappende soner for opphold, lek og ro. Midtaksen er preget av aktivitet, og de aktive sonene i gårdsrommet (lek) er knyttet nær denne. De roligste sonene er trukket lengst fra midtaksen.

Frodighet og mangfold av vegetasjonstyper vektlegges. Det anlegges vegetasjon i ulike sjikt, farger, dufter og årstidsvariasjoner. Det benyttes allergivennlige planter. Vegetasjonsfeltene skal bestå av plenfl ater, prydgress, stauder, busker og trær, samt klatreplanter på pergolaer og på enkelte fasader. Det bygges gode og skulpturelle lekearealer, tilpasset alle. Gode og varierte oppholdsarealer vektlegges. Standarden skal være høy, med bruk av solide materialer. Universell utforming er en selvfølge – enkle og tydelige adkomster, rullestolvennlighet, kontraster og sklisikre belegg.