Bygdøy Kyststi

  • Sted: Bygdøy, Oslo
  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Status: Ferdigstilt 2016

I 150 år har Bygdøy vært en rekreativ destinasjon for Oslos innbyggere. Området har vært kongelig eiendom siden slutten av det 13-århundre. Mot slutten av 1800-tallet ble store deler av området etablert som offentlig park, og siden da har stien langs fjæra vært en populær rute til promenaden – for å se og bli sett. På grunn av det spesielle kalkfjellet har området en nasjonalt unik flora. Likevel ble eksotiske, kultiverte trær og planter plantet i parken under byggingen. Dette har resultert i en pågående debatt og kamp mellom biologiske og kulturhistoriske interesser på Bygdøy.

Østengen & Bergo ble først engasjert for å vurdere tilstanden til den historiske kyststien og analysere det omkringliggende landskapet. Deler av ruten var nesten usynlig, og andre deler var spist opp av infrastruktursystemer og fyllinger. Ø&B foreslo en etappevis utbygging, oppdeling og prioritering av delområder for å reetablere stien. En av de første ferdigstilte delområdene, er strandpromenaden som forbinder den historiske veien til yachthavnen og gangvei. Strandpromenaden går gjennom myrområder og er derfor delvis hevet, og bygget på eikepåler. Kyststien kobler det historiske og samtidige Bygdøy sammen og innen 2018 vil kyststien igjen løpe kontinuerlig langs fjæra – til glede for både de kongelige og folket.