Bydel Holmen

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Buer Prosjekt AS
  • Arkitekt for bygg: Kritt Arkitekter AS
  • Areal: 17 000 m2
  • Status: Reguleringsplan 201, Rammesøknad 202

Prosjektet innebærer utvikling av en moderne, bærekraftig og levende bydel på det nedlagte verftsområdet, tett inntil Risørs vakre og verneverdige bysentrum. Holmen ønskes utviklet som en utvidelse av byens sentrum med blant annet hyggelige gater, plasser, butikker og kafeer. Hensynet til den gamle trehusbebyggelsen søkes ivaretatt ved en bygningsmasse og –struktur som harmonerer i størrelse og tetthet med eksisterende bysentrum.

Et frodig preg sikres ved treplanting og grønne gårdsrom, og sedum på takene. Parkering tenkes hovedsakelig løst i p-anlegg under bebyggelsen. Forslaget vil omfatte utvidelse av småbåthavnen mot indre havn, og båtopplag vurderes i p-huset. Holmen vil kunne bli en svært attraktiv sjønær bydel med hyggelige strandpromenader i forlengelsen av Risørs sentrum.

1.premie i prosjektkonkurranse 2008.