Brokelandsheia stortorg

  • Sted: Gjerstad
  • Oppdragsgiver: Gjerstad Kommune
  • Areal: 4700 m2
  • Status: Forprosjekt og anbud 2010

Brokelandsheia har i senere tid utviklet seg fra et skogsområde med industribedrifter til å bli et sentrum i Gjerstad kommune. Utviklingen har i hovedsak vært basert på biltrafikk knyttet til E18. Som en del av denne utviklingen skal Brokelandsheia Stortorg anlegges som et sentralt møtepunkt i området.

I tillegg til et torg skal det anlegges et stort antall parkeringsplasser for stedets borgere og tilrettelagt for dagens -og fremtidens handelsnæring. Med referanser fra skogen anlegges torget med granittbelegg og cortenstålsornamenter i eikebladsform. På parkeringsfeltet langs torget ser man bilens avtrykk i form av bilspor lagt i smågatestein.