Breivoll – Offentlige rom

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: PBE, Oslo kommune
  • Areal: 162 000 m2
  • Status: Arealvurdering og kostnadsoverslag 2012

Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med Gehl Architects utarbeidet en prinsipplan for de offentlige rom på Breivoll. Rapporten som er utført av Østengen & Bergo er en oppfølging av dette arbeidet. I rapporten er tiltakene som er belyst i prinsipplanen konkretisert og minimumskravene til kvalitet og omfang vurdert.

For å gi et bilde på arbeidet som må legges i omreguleringer i området, er reguleringen for hver enkelt tomt i området registrert. Der det er kommet inn nyere reguleringsplaner og disse er i konflikt med prinsipplanen, er dette belyst. Videre er det utført en grov kostnadsvurdering av tiltakene i det offentlige rom. For å komme frem til riktig anleggsstandard er det hentet frem sammenlignbare prosjekteksempler som viser både karakter og standard.