Bolig på Sørlandet

  • Sted: Privat
  • Status: Ferdigstilt 2013

Bolig, garasje, hage og bryggeanlegg er omhyggelig tilpasset det vakre svaberglandskapet, takket være et nært samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt og byggherre.   Disponering av bygningsmassen hensyntar og bevarer eksisterende svaberglandskap og vegetasjon tett inntil bygningskroppene.

En trappet betongsti sakser seg gjennom de  laveste furene i landskapet, og knytter sammen bryggeanlegget  og huset som ligger varsomt inntil en kolle. Terrasser og inngangsparti er skjermet med tradisjonelle murte murer som knytter anlegget til stedets tradisjoner. Mot vei er plantet inn kjente planter fra området; syriner, kirsebær, eføy og hortensia.