Bøeseter Fjellgrend

  • Sted: Norefjell
  • Oppdragsgiver: Bøeseter Utvikling AS
  • Samarbeidspartner: Hille & Mellbye Arkitekter AS
  • Areal: 100 leiligheter (fritidsboliger)
  • Status: Forprosjekt 2006

Oppgaven omfattet utforming av utvendige arealer for fjellgrend i skrånende terreng på 800 m.o.h. 100 fritidsboliger fordeles på 12 bygg, med underjordisk parkering.

Et viktig mål har vært å skape en sømløs overgang fra grenda og til naturomgivelsene. I landskapsgjenoppbyggingen benyttes tradisjonelle materialer som grasbakke, skifer og grus og tre. Det plantes inn bjerk, osp og rogn.