Bø skole

  • Sted:
  • Oppdragsgiver: Hå Kommune
  • Samarbeidspartner: Ola Roald AS Arkitektur
  • Areal: 42300 m2
  • Status: Ferdigstilt 2016

Skoletomta ligger i et vakkert, tradisjonsrikt kulturlandskap. De grønne jordene er delt opp med gamle steingarder og vegetasjonen som har vokst opp i disse gjennom årene. Dette utgjør et rikt bakteppe for den nye skolen og søkes brakt inn i prosjektet så langt som mulig.

Vi har ønsket å skape et variert og utfordrende uteareal for ulike elevgrupper og – aldre, og samtidig bevare viktige landskapselementer på tomta. Det er prioritert å ta vare på steingarder og vegetasjon i ytterkantene øverst i hellingen, der disse står som et fondmotiv og landskapsmessig avgrensning av skoleanlegget. Skoleanlegget blir dermed omringet av kjente og kjære landskapselementer, som gir tilhørighet og ro.

Tomta organiseres langs en hovedakse fra innkjøringen ved bedehuset og frem mot hovedinngangen, som blir forsterket av eksisterende steingard som følger deg hele veien inn mot hovedinngangen. Øst for denne ligger byggene og areal for aktivitet og lek. Vest for aksen ligger trafikkarealene. Uteoppholdsareal for barna ligger skjermet fra trafikkarealene, med en naturlig inndeling i soner etter alderstrinn. Overvann fra tomta vil bli fordrøyet, forsinket og utnyttet underveis langs vannets løp gjennom utearealene fra øverst til nederst på tomta. Plenen ved forplassen og den nordre p-plassen er tomtens laveste punkt, og vil kunne oversvømmes over kortere tid ved mye regn.

1.premie prosjektkonkurranse 2013