Holmen Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg / Betonmast
  • Areal: Ca. 22 da
  • Status: Ferdigstilt 2018

Holmen skole ligger ved foten av Holmenkollåsen på en frodig og solrik tomt, med en gammel eplehage. Hovedgrepet for utforming av utearealene bygger på tre hovedprinsipper: Forankring i stedets kvaliteter, samspill med bygget og unikt uteareal med egen identitet. Skolens utearealer deles i to hovedsoner: skoleplass med harde dekker i øst langs bygget, og en grønn sone på vestsiden av tomta. En vannrenne slynger seg mellom sonene. Vannrenna skal samle overvann fra skoleplassen, men også være et element for lek og utsmykking. Overvann fordrøyes i grøntarealene på tomta.

Uteområdene inneholder lek og aktivitet, læring og utfordringer, hvile og rolige soner samt plener og vegetasjon. Det er lagt vekt på å skape utfordringer for alle aldersgrupper og behov, og å tilfredsstille krav til universell utforming. Det legges til rette for varierte aktiviteter og sittemuligheter, blant annet uteklasserom/ amfi hvor undervisningen kan foregå utendørs. De fleste trærne på tomta beholdes som en del av grøntanlegget. Det plantes også inn mange nye trær og buskvegetasjon, for å bevare tomtas frodige karakter.