Bjørnsletta Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter AS
  • Areal: 18 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2014

Bjørnsletta skole er utvidet fra å være en ungdomskole for 200 elever til en 1-10 skole for 750 elever.  Tomta er forholdsvis liten, med store høydeforskjeller og deler med verdifull vegetasjon. Skolegården organiseres slik at det bevares mest mulig naturområder i ytterkantene av tomta, der det forventes minst slitasje.

Utearealene er tilpasset krav til universell utforming, og en universell rampe leder barna mellom de to hovednivåene. Det legges til rette for varierte aktiviteter og sittemuligheter, blant annet finnes flere uteklasserom/ amfi hvor undervisningen kan foregå utendørs. Skolen er organisert i tre deler og hver del har sine tilhørende leke- og oppholdsarealer som er tilpasset de ulike aldersgruppene. Deler av disse arealene ligger på tak. I tillegg er det et fellesareal med ulike aktiviteter samt eget uteareal tilpasset spesialavdeling.

Foto: Jiri Havran

Forbilde-prosjekt i FutureBuilt, se mer info