Aktivitetspark Prestegardslandet

  • Sted: Voss kommune
  • Oppdragsgiver: Voss Kommune
  • Areal: Ca 30 daa
  • Status: Skisseprosjekt

Det var ønskelig å utvide festivalområdet på Prestegardslandet på Voss. I tillegg skulle det planlegges for ny møteplass og aktivitetspark. I prosjektet skulle det legges til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur.
Vi har koblet sammen funksjonene og tenker dem som en samlet enhet som kryssprogrammeres til flerbruk på det langsgående parkdraget ved Vangsvatnet.

”Idrettsaksen” heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet med fri sikt mot Vangsvatnet. Natursteinsmuren forlenges og gir plass til attrative aktivitets- og oppholdsarealer, blant annet en stor skatepark. Det etableres også et stort solfylt sitteamfi ned mot badestranda og en ny badebrygge med rampe.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet, oversvømmelser av Vangsvatnet og aktiv bruk samtidig som det danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.