Åfjord bade- og aktivitetshus

  • Sted: Åfjord kommune
  • Oppdragsgiver: Åfjord kommune
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter
  • Areal: 7,6 daa
  • Status: Arkitektkonkurranse

I 2017 utlyste Åfjord kommune en konkurranse om nytt bade- og aktivitetshus i Åfjord sentrum. Østengen og Bergo har sammen med L2 Arkitekter levert et konkurranseforlag. Prosjektet har jobbet med å forsterke og utnyttet stedet kvaliteter som elva og kollelandskapet. Dette gjøres gjennom å sikre en god og helhetlig overgang mot elva.  Dette gjøres ved at det etableres en grønn parkovergang mot elvesiden av sentrum – Elveparken. Fra byggets øvre nivå får man utsikt over det kollete fjordlandskapet i Fosen. Mellom aktivitetshuset og Elveparken etableres det en parkgate med soner for ulike aktiviteter som speiler bygget indre liv. Dette blir viktige møteplasser i sentrum som innbyr til interaksjon mellom unge og gamle, barn og voksne.  Byggets hovedinngang ligger mot Joakim Brevolds allè, som er hovedgaten gjennom Åfjord. Dette gjøre Bade- og aktivitetshuset godt integrert i eksisterende sentrumsstruktur. Ved å forsterke aksen mellom Skole – Rådhuset – Kjøpesenteret med en ny gangbro bindes sentrum ytterligere sammen.