Munkedamsveien 62 – M62

  • Sted: Munkedamsveien 62, Oslo
  • Oppdragsgiver: ROM eiendom
  • Samarbeidspartner: LPO arkitekter
  • Areal: 2800 kvm

I Munkedamsveien 62 ligger NSBs Generaldirektørbolig hevet over omgivelsene. Bygget ligger i en hagepreget park, og er en del av et historisk grøntdrag i bydelen. I utkanten av parken bygges et nytt kontorbygg med barnehage. Det nye bygget plasseres langs NSBs baneareal mot nord og skaper en skjermet atmosfære i den historiske parken. Rundt bygget etableres et nytt uteareal med parkmessig preg som veves sammen med det historiske anlegget. Et lite torg i tilknytning til byggets kantine og et lekeareal i forbindelse med barnehagen er nye funksjoner i parken som kan gi nytt livsgrunnlag for en attraktiv nærmiljøpark.

Som et belte gjennom parken vokser en gruppe gamle lindetrær med stor historisk og romlig betydning. Beplatningen bevares og forsterkes av nyplantede trær. Ved portnerboligen og mot gaten langs kontorbygget plantes frukttrær og blomstrende busker, som danner grønne overganger og avgrensninger. Det nye bygget blir liggende som en pavillion i parken, med sterk relasjon til de historiske byggene, omgitt av vegetasjon på alle kanter.

I barnehagen benyttes symboler fra den gamle, originale smijernsporten ved innkjøringen til anlegget til å skape varierte og attraktive utearealer.

BREEAM har stått sentralt i planleggingen av uteanlegget. Bl.a. gjennom bevaring av eksisterende vegetasjon med økologisk høy verdi, samt omfattende nyplanting .