Omtale

Dalsnibba
 • Architecture Today: Landscape 
 • Zawòd:Architekt nr. 54
 • Landezine
 • Landscape Architecture Europe nr. 5
Nasjonalmuseet
 • Dagens næringsliv D2, s. 10-21, 10. juni 2022
 • Aftenposten kultur, nettartikkel, 5. juni 2018
Skjervsfossen Naturvandring
 • Temahefte om universell utforming og friluftsliv: Vill natur for alle (KS Kommunesektorens organisasjon) 1. opplag/2021
 • Dearq, nr. 24/2019
 • Arkitektur N nr. 5/2018
 • Bonytt utgave nr. 8/2018
 • Architecture Today: Landscape
 • Topscape nr. 27
 • Topos Magazine nr. 93
 • Nasjonale turistveger (Forlaget Press)
 • Landezine 
 • Divisare
 • Architizer
Bakkeløkka skole
 • Arkitektnytt
 • Jørgensen, Karsten. Stabel, Vilde. (2010) Contemporary Landscape Architecture in Norway, s. 182-185. Utgiver: Gyldendal forlag
Colosseum torg
Bygdøy kyststi
 • Arkitektur N nr. 5/2018
Majorstua Skole
Schandorffs plass, Oslo
 • Arkitektnytt
 • Arkitektur N
 • Landskab nr 08, 2011
 • Landskab nr 03, 2011
 • Scan magazine
 • Hi-Design International publishing (Urban square landscape,s 240)
 • Paisea dos Scandinavia
 • Topos (Oslo guide)
 • Green City Spaces (Braun publishing)
 • Atlas of World Landcape Architecture (Braun Publishing)
 • ArchitypeReview
 • NAL Ecobox
 • Landezine
 • Archdaily
 • Live Green blog
Festplassen Lørenskog
 • Phoenix publishing and media group (New Concept landscapes)
 • The straits publishing & distributing group (Water Landscapes)
 • Paisea Dos Scandinavia
 • Braun publishing (Urban space)
 •  Topos Oslo guide
 • Landezine
 • Archdaily
Mesterfjellet Skole
Rommen skole
 • Landscape world vol 54
 • Scan magazine
 • Phoenix publishing and media group (New Concept Landscapes)
 • Dopress
 • Landezine
 • Live green blog
Hokksund ungdomsskole
 • NLA årbok 2013
 • Atlas of World Landcape Architecture (Braun Publishing)
Gjerdrum ungdomskole
 • Landscape world vol 51
 • Scan magazine
 • D2
 • New Concept Landscapes (Phoenix publishing and media Group)
 • Atlas of World Landcape Architecture (Braun Publishing)
 • Landezine
 • Archdaily
Sør-Tromsøya Sykehjem
Atlas of World Landcape Architecture (Braun Publishing)