Universell Utforming AS har med støtte fra Husbanken og innspill fra diverse workshops utviklet et idèhefte med eksempler på uterom og enkeltelementer som kan stimulere til aktivitet for alle aldersgrupper. Østengen & Bergo er representert med hele fire prosjekter i heftet med eksempler på design av gode og inkluderende uterom. Trykk på link under for å lese mer!

Idèhefte Universell Utforming AS – Inkluderende uterom