Om kontoret

Østengen & Bergo AS er et anerkjent landskapsarkitektkontor stiftet i 1996 av partnerne Kari Bergo og Johan Østengen. Kontoret jobber med alle typer landskapsoppgaver. Sammen skaper vi unike prosjekter over hele landet.  Vi er i dag 10 landskapsarkitekter og én studentpraktikant med variert bakgrunn, sentralt plassert i Vika i Oslo. Vi er en god blanding av ansatte med ung faglig nysgjerrighet og lang erfaring, alle med et stort engasjement for faget.

Vi er opptatt av å finne det særegne i stedet, og med dette som utgangspunkt utvikle prosjekter med tydelige grep som kan tilføre omgivelsene kvaliteter. Vårt mål er å skape bærekraftige og funksjonelle prosjekter som inspirerer og innbyr til bruk av våre felles omgivelser. Vi vil skape rom for biologisk mangfold og nye naturopplevelser, rekreasjon og aktivitet, hverdag og fest.

I prosjekteringen bruker vi arbeidsmetoder og verktøy som er egnet for det enkelte prosjekt. Konsept- og idéskisser, illustrasjoner, 3D- og BIM modeller, anbudsmateriale og byggetegninger er blant materialene vi utarbeider.

Østengen & Bergo har et godt arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av å dele gode ideer så vel som utfordringer. Slik skaper vi i fellesskap gode prosjekter med særlig Østengen- & Bergo preg. Sosiale arrangementer som lønningspils, studieturer, julebord, sommeravslutninger og hytteturer gjør oss godt kjent og skaper et trygt og trivelig arbeidsfellesskap.

Østengen & Bergo har sentral godkjenning i alle relevante kategorier og tiltaksklasser.