Om kontoret

Østengen & Bergo AS er et anerkjent landskapsarkitektkontor stiftet i 1996 av partnerne Kari Bergo og Johan Østengen. Kontoret jobber med alle typer landskapsoppgaver. Sammen skaper vi unike prosjekter over hele landet.  Vi er i dag 11 landskapsarkitekter med variert bakgrunn, sentralt plassert i kvadraturen i Oslo. Vi er en god blanding av ansatte med ung faglig nysgjerrighet og lang erfaring, alle med et stort engasjement for faget.

Vi er opptatt av å finne det særegne i stedet, og med dette som utgangspunkt utvikle prosjekter med tydelige grep som kan tilføre omgivelsene kvaliteter. Vårt mål er å skape bærekraftige og funksjonelle prosjekter som inspirerer og innbyr til bruk av våre felles omgivelser. Vi vil skape rom for biologisk mangfold og nye naturopplevelser, rekreasjon og aktivitet, hverdag og fest.

Vår styrke er at vi er et lite, samkjørt team med allsidig kompetanse som løfter store oppgaver på en konsentrert og betryggende måte. Kontorets størrelse muliggjør tett internt samarbeid med ulike vinklinger på hvert eneste prosjekt. Kontorets ti landskapsarkitekter har utdannelse og bakgrunn fra ulike land, noe som bidrar til et positivt idemessig mangfold og evne til å løse spennende arkitektoniske utfordringer. Vi analyserer, utreder og prosjekterer gode omgivelser, i både offentlig og privat kontekst. Kontorets bredde er spesielt benyttet i idéfasen for å få frem det beste grunnlag for prosjektutvikling, hvor partnerne følger prosjektene til «snoren klippes». Dette er enkelt for oppdragsgivere å forholde seg til, og er ofte besparende for prosessen i alle ledd.

I prosjekteringen bruker vi arbeidsmetoder og verktøy som er egnet for det enkelte prosjekt. Konsept- og idéskisser, illustrasjoner og 3D-modeller, anbudsmateriale og byggetegninger er blant materialene vi utarbeider.

Østengen & Bergo har et godt arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av å dele gode ideer så vel som utfordringer. Slik skaper vi i fellesskap gode prosjekter med særlig Østengen- & Bergo preg. Sosiale arrangementer som lønningspils, studieturer, julebord, sommeravslutninger og hytteturer gjør oss godt kjent og skaper et trygt og trivelig arbeidsfellesskap.

Østengen og bergo har sentral godkjenning i alle relevante kategorier og tiltaksklasser.