Vi er i gang med utvidelse av vårt prosjekt på Ersfjordstranda på Senja for Nasjonale turistveger og Berg kommune, i samarbeid med arkitekt Knut Hovland fra Nordic arkitekter.
I det flotte landskapet skal vi innpasse nytt servicebygg med kiosk og WC, skifterom samt parkeringsplasser. Vi skal også se på en forbindelse mot «Gulldoen» samt restaurering av den gamle moloen.