KASTELLET SKOLE ble tildelt «hederlig omtale» i gårsdagens prisutdeling i Oslo rådhus.

«Kastellet skole er meget godt integrert i et etablert villaområde og i landskapet. Prosjektet har høy ytelse i forhold til program, med en bevisst utforming av differensierte læringsarealer, både ute og inne. Det er tydelig hierarki mellom skolens ulike volumer. Bebyggelsen er klart organisert, med en ’menneskelig’ målestokk og mange gode romlige sammenhenger. Skolen har en gjennomgående robust materialbruk og gode detaljer. Sammenhengen mellom ute og inne er god, utearealene har generelt høy kvalitet.»

-(fra juryens uttalelse)