Samfunnsansvar

Som landskapsarkitekter har vi et stort samfunnsansvar, både for sosial og miljømessig bærekraft.

Østengen & Bergos prosjekter har en grønn profil hvor eksisterende natur og landskapskvaliteter danner grunnlaget for fremtidens utvikling. Vi skaper bærekraftige og funksjonelle løsninger som inspirerer og innbyr til rekreasjon og aktivitet og gir økt livskvalitet for brukere med ulik alder, kjønn og bakgrunn.

I alle våre prosjekter har vi høye miljøambisjoner for biologisk mangfold, håndtering av overvann, materialbruk og gjenbruk.

Østengen & Bergo skaper prosjekter med gode møteplasser som favner alle, steder hvor overvann kan flomme fritt og hvor naturens flora og fauna får slippe til. Fremtidens uterom vil være er grønnere, villere og til tider våtere enn vi har vært vant til. For å lykkes med å skape denne nye typen steder trengs både kreativitet, strategi, skaperglede og teknisk kompetanse. Her ligger vår styrke og vårt ansvar.

Vi har derfor stort fokus på miljø både på kontoret og i prosjekteringen. Hvordan vi kan tegne bærekraftige uteområder er et gjennomgående tema i hverdagen hos oss.

Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2010 og jobber hver dag for å nå våre miljømål. I tillegg er vi stolt over å støtte Regnskogfondets viktige arbeid som regnskogpartner.

Klima- og miljørapporter gjøres tilgjengelig på forespørsel.