Gregers kvartal i Byggeindustrien

Gregers kvartal i Byggeindustrien

AF gruppen er valgt ut som entreprenør for bygging av Gregers Kvartal. Østengen & Bergo har vært med i prosjektet siden reguleringsfasen og vi gleder oss til å følge prosjektet videre i detalj- og byggefasen. Les mer om saken her.  Illustrasjon:...