Oslo bys arkitekturpris er en årlig kommunal hederspris som gis bygg eller landskapsanlegg som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Av 42 prosjekter foreslått, ble 25 utstilt på Rådhusplassen. Bjørnsletta skole og Vulkan byplangrep nådde til finaleplass og fikk hedrende omtale.   Vi gratulerer Dronninga landskap og Filter arkitekter med 1. pris, som de første vinnere med et landskapsprosjekt – Et viktig skritt i riktig retning for faget!