Vi har prosjektert utearealet til Frogner skole og kultursenter og Nye Frogner Idrettshall som nå står ferdig! Vi har fulgt prosjektet fra skisseprosjekt i 2014 til ferdig bygget høsten 2017. Sørum kommune og Frogner IL har i samarbeid med BetonmastHæhre fått et flott, sammenhengende anlegg langs en blågrønn tråd fra riksvegen og ned til Leira. Mot Frogner sentrum er det etablert et torg med hovedinngangen til biblioteket, kultursalen og ungdomsskolen, og i dalen ligger barneskolen med utgang til sine uteareal.