Hederlig omtale til Østengen og Bergo i Oslo Bys arkitekturpris 2009

Hederlig omtale til Østengen og Bergo i Oslo Bys arkitekturpris 2009

KASTELLET SKOLE ble tildelt "hederlig omtale" i gårsdagens prisutdeling i Oslo rådhus. "Kastellet skole er meget godt integrert i et etablert villaområde og i landskapet. Prosjektet har høy ytelse i forhold til program, med en bevisst utforming av differensierte...

Schandorffs plass offisielt åpnet

Schandorffs plass offisielt åpnet

Schandorffs plass ble offisielt åpnet 21.09.2009. Østengen og Bergo har utformet plassen og omdannet det tidligere parkeringsarealet til et moderne byrom og naturlig møtested, med sittegrupper, gangvei og frodig beplantning. Byrommet er universelt utformet og...